פולמוזיים

תוצאות מעודדות לפרוטליקס בניסוי שלב 2 בחולי סיסטיק פיברוזיס

התרופה של פרוטליקס הצליחה להפחית ב-90% את צמיגות הליחה בחולים שטופלו בניסוי; נרשם שיפור של 3.4 נקודות ביחס למצב הבסיס במדד ppFEV1 הבוחן את תפקודי הריאה

נגישות